10.01.2012.
Donesen ili donešen / s Jurom ili s Juretom?
Autor: Mario Trupinić
Donesen ili donešen / s Jurom ili s Juretom?

KAŽE LI SE DONEŠEN ili DONESEN?

 

Je li točno reći da je donešen novi zakon o dječjem doplatku ili da je taj novi zakon donesen. Glagol donijeti može imati dva lika za glagolski pridjev trpni – stariji oblik koji kaže „donijet“ i današnji suvremeni oblik – donesen.

U hrvatskom standardnom jeziku prihvaćen je oblik donesen pa oblik „donešen“ treba izbjegavati. Upotrijebit ćemo ovaj glagolski pridjev trpni u nekoliko primjera…. „Donesen je materijal“ -  pravilno je reći, a nije dobro reći: „Donešen je materijal“. Još nekoliko primjera kako treba pravilno govoriti i pisati: „Odluka o nečijem zahtjevu sutra će biti donesena“, „Donesen je uredski materijal i nalazi se na stolu“.

Postoje još dva glagolska pridjeva trpna koje govornici hrvatskog jezika krivo upotrebljavaju, a jezičari nas uče kako su to oblici čija osnova ne treba dolaziti u palataliziranom obliku.
Nije pravilno upotrijebiti oblik „izvežen“, treba reći i pisati „izvezen“. Pravilno je upotrijebiti: „Ovaj kip  je izvezen iz Francuske“, „Porast izvezene robe iz Hrvatske“. Nikako nije dobro reći: „Porast izvežene robe.“

Nije pravilno upotrijebiti ni oblik „izgrižen“, pravilno je „izgrizen“. „Dijete je izgrizeno ubodima komaraca“, „Po cijelom tijelu sam izgrizen, nikako izgrižen“.
Ponovimo! Nepravilno je reći i pisati „donešen, izvežen, izgrižen“, a pravilno je „donesen, izvezen, izgrizen“.

 

VIDIO SAM ANTEA I JURETA ILI SAM VIDIO ANTU I JURU?

 

Točno je upotrijebiti drugi oblik osobnih imena u akuzativu iz naslova našega jezičnog savjeta, a to je „Antu i Juru“. U hrvatskom jeziku postoji imenica muškoga roda koje u nominativu jednine  završavaju na –e, to su pretežno osobna imena, prezimena i imenice odmila. U hrvatskom standardnom jeziku ova osobna imena, kad ih stavljamo u druge padeže, dobivaju padežne nastavke kao imenice ženskoga roda. Nominativ Ante, genitiv Ante, dativ Anti, akuzativ Antu, vokativ Ante, lokativ Anti, instrumental Antom. Isto se odnosi i na imenicu za osobno ime Jure -  „Jure, Juri, Juru, itd.“
Imena Mile, Mate, Stipe i Frane također su imenice muškoga roda koje završavaju na –e i u drugim padežnim oblicima  dobivaju nastavke kao imenice ženskoga roda. Pogrešno je reći da sam vidio Mileta ili da idem k Miletu, a pravilno je da sam vidio Milu i idem k Mili.
Nekoliko primjera s kojima će vam pravilna upotreba ovih imena bolje ostati u pamćenju: „Naći ćemo s Jurom i Antom“, „Ako vidiš Matu, neka pozove Stipu i idemo kod Frane proslaviti rođendan“
Ponovimo! Pogrešno je reći kako smo vidjeli Mileta, Franeta, Stipeta, Jureta, a pravilno je da smo vidjeli Milu, Franu, Stipu i Juru.

OGLASI
FACEBOOK KOMENTARI
Politika


AktualnoPretraži radiong.hr