29.03.2012.
Šema ili shema? / "Ja bi" ili "ja bih", "mi bi" ili "mi bismo"?
Autor: Mario Trupinić
Šema ili shema? / \"Ja bi\" ili \"ja bih\", \"mi bi\" ili \"mi bismo\"?
U prošlotjednoj emisiji, emitiranoj 20. ožujka, obradili smo sljedeća dva jezična savjeta...

Kaže li se shema ili šema?

 

Naziv za neki plan ili nacrt za neki budući posao naziva se shema. Ova riječ dolazi iz grčkog jezika gdje skhema, skhematikos  znači lik, oblik. Mnoge riječi, koje postoje u većem broju suvremenih europskih jezika, potječu iz latisnkog ili grčkog jezika. Riječi koje su dolazile iz grčkoga prilagođavale su se u dvije etape –  grčki x ranije je dobivao oblik "k" pa su nastali "kaos, karta, kemija",  a kasnija preuzimanja daju „h“ pa su nastale riječi "historija" i "hereza". Riječ shema dolazi iz grčkoga i u hrvatskom standardnom jeziku zadržava početni suglasnički skup sh – shematski, shematizam.

Netočno je : Ova se šema nalazi u priručniku, a  ispravno je: „Ova se shema nalazi u priručniku“. Pravilno je: „Shematski prikaz je na drugoj stranici. Je li vam shema jasna?“

 

"Ja bi" ili "ja bih", "mi bi" ili "mi bismo"?

Jedna se banka obratila štedišama s porukom u televizijskoj reklami: „Štedite da bi mogli trošiti“. Što to znači? Tako kako je banka sročila poruku ona zapravo glasi: „Vi štedite da bi oni mogli trošiti“.  Nažalost, to se u životu i događa, ali banka je ustvari htjela poručiti: „Štedite da biste mogli trošiti“. Doista nema dana, a da se ne pogriješi u upotrebi kondicionala:

„Bi li nam mogli reći štogod o sebi?“ - uobičajeno je novinarsko pitanje. „Ne bih me iznenadilo da bude uhićen“ - kaže bivši ministar. „Kad bi mi skupa živjeli, mogli bi lakše jedno drugo shvatiti“. Pravilne su rečenice:

„Biste li nam mogli reći štogod o sebi?“

„Ne bi me iznenadilo da bude uhićen.“

„Kad bismo mi skupa živjeli, mogli bismo lakše jedno drugo shvatiti.“

Aorist je prošlo glagolsko vrijeme, a u današnjem jezičnom savjetu konjugirat ćemo samo aorist pomoćnog glagola biti. „Ja bih, ti bi on bi,  mi bismo,  vi biste biše ili oni bi  - što je nenaglašeni oblik i najčešće se upotrebljava. Ovi se oblici upotrebljavaju u glagolskim načinima kondicional prvi i kondicional drugi. Najčešća je pogreška kriva upotreba prvog lica jednine i prvog lica množine ovog  pomoćnog glagola. Govornici umjesto „bih“, kažu samo „bi“, a umjesto bismo, također samo „bi“.

Nepravilno je: „Došao bi da je moguće“. Pravilno je: „Došao bih da je moguće“.

Nepravilno je: „Mi bi mijenjali planove“. Pravilno je: „Mi bismo mijenjali planove“.

Isto je i s postavljanjem pitanja… Nepravilno je: „Bi li vi mijenjali planove?“, a pravilno je: „Biste li vi mijenjali planove?“.OGLASI
FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE IZ RUBRIKE NAJAVE EMISIJA
Najave emisija


AktualnoPretraži radiong.hr