DJECA SU UKRAS SVIJETA
20.11.2012.
Međunarodni dan djeteta
Autor: Vanja Tutić
Međunarodni dan djeteta
Širom svijeta današnji datum se obilježava kao Međunarodni dan djeteta, s ciljem podsjećanja i senzibiliziranja javnosti na potrebu zaštite djece od zloupotreba, nasilja i različitih oblika diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 20. studenog 1959. usvojila  je  Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dan djeteta obilježava se  u svijetu od 20. studenog 1989. godine.

Obilježavanjem ovog dana žele se potaći organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuzavisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se, iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima, prisiljavaju se na prostituciju. U posljednjih deset godina, preko dva miliona djece je poginulo u ratovima, a od posljedica rata milioni djece širom svijeta imaju teške psihičke traume. Oko 30 miliona djece živi u ratnim područjima, a u 26 zemalja svijeta djeca mlađa od 15 godina koriste se kao vojnici.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda, osnovna dječja prava su:

1. Pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdrvlje, životni standard)

2. Razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)

3. Pravo sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje)

4. Pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, mučenja, otmice, izrabljivanja, prostitucije.OGLASI
FACEBOOK KOMENTARI
AktualnoPretraži radiong.hr